အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၁၉:၁၀
1205205

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ

(( အဒမ္ေမ သဲဟ္ရီးဖ္ေဖ ကုရ္အာန္ )) ဟိႏီၵ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိ (( အဒမ္ေမ သဲဟ္ရီးဖ္ေဖ ကုရ္အာန္ )) ဟိႏီၵ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ (( အဒမ္ေမ သဲဟ္ရီးဖ္ေဖကုရ္အာန္ )) ဟိႏီၵ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အဓိပၸာယ္ မွာ ((က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ အပိုအလို မရွိ ၊ နဂိုပကတိအတိုင္း ရွိ၏ )) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးသားသီး ကုံး သည့္ ဆရာမွာ H.I ဆရက္ဒ္ အဗ္ဒြရ္ရဟီးမ္ မူစဝီ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ဆို သူမွာ H.I ဟမီးဒ္ဒိုလ္ဟစန္ ဇိုင္ဒီ မွ ဟိႏီၵ ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့ၿပီး အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ((အဒမ္ေမ သဲဟ္ရီးဖ္ေဖကုရ္အာန္ )) ဟိႏီၵ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္အား ဆရာ ဆရက္ဒ္ အဗ္ ဒိုရဟီးမ္ မူစဝီ မွ ေရးသားသီးကုံးထားပါတယ္။

ဤ ((အဒမ္ေမ သဲဟ္ရီးဖ္ေဖကုရ္အာန္)) စာအုပ္အား မၾကာေသမီက အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ မိုရ္သဒ္ ျဖစ္သြားသူ ဇာတ္ပ်က္သြားသူ ဝစီးမ္ ရဇဝီ မွ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပဳလုပ္ခိုင္းေနသည့္ အာယသ္ေတာ္ ၂၆ ပါး အာ ျပဳတ္ရန္ဆိုၿပီး မဟုတ္မတရား ေစာ္ကား မႈ ကို အေျဖေပးသည့္ အေနျဖင့္ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မုိရ္သဒ္ ဝစီးမ္ ရဇဝီ ကဲ့သို႔ ခံယူခ်က္ ရွိသူမ်ား အတြက္လည္း ခိုင္လုံသည့္ အေျဖ ေပး စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ စာအုပ္ အား H. ဟမီးဒ္ဒိုလ္ဟစန္ ဇိုင္ဒီ မွ ဟိႏီၵ ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

ဘာသာေရး ပညာ မရွိသည့္ မိုရ္သဒ္ ဝစီးမ္ ရဇဝီ ႏွင့္ ၎ကဲ့သို႔ သူမ်ား မွ က်မ္းေတာ္တို႔ ထံ ရွိေနသည့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ရွိေနသည္ဟု မဟုတ္မတရား ဆိုၾကပါတယ္။

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သည္ ကမၻာ ေပၚ ရွိ သက္ရွိ ဘာသာစကား ၅၅မ်ဳိး ေက်ာ္ ျဖင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ စာအုပ္ အမ်ဳိးေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အားထုတ္ေဝ ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251