အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
အင်္ဂါနေ့

၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၂၃:၄၃
1206313

အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစသည့္ ႐ႈိင္တြာန္မ်ား ၏ အေရးႀကီး လက္နက္

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗာယဇ္ဒီ (ရ.ဟ) ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္ ၏ ဒဲရ္ အာေယေနဟ္ ေဟ နဲဟ္ဂ်ဳိ လ္ ဗလာဂါ (( သည့္ က်မ္း မွ အခန္းက႑ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ((အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစသည့္ ႐ႈိင္တြာန္မ်ား ၏ အေရးႀကီး လက္နက္)) ႏွင့္ ေနာက္ က႑ တစ္ခု ((မိုသရွာေဗဟာသ္အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားဆန္႔က်င္ သည့္တျခား ပရိယာယ္ အႀကံအစည္)) အား ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါသည့္ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

        ႐ႈိင္တြာန္မ်ား၏ လူသားမ်ားကို လမ္းလြဲလမ္းမွား ေရာက္ေအာင္ ျပဳသည့္ လက္နက္တစ္ခု မွာ ၎တို႔ အတြင္း ဇေဝဇဝါကို ဆက္တိုက္ အဆက္မျပတ္ ထည့္သြင္းၿပီး ၎တို႔ ၏ စိတ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ ကို လြမ္းမိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ ၎႐ႈိင္တြာန္မ်ား ကို ဝဇ္ဝါဇ္ ႏွင့္ ခန္နာစ္ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး မႏုႆလူသားမ်ား ကို တရားလမ္း မွန္ညႊန္ျပထားပါသည္။ ဂ်င္န္႐ႈိင္တြာန္မ်ား ႏွင့္ လူ ႐ႈိင္တြာန္ မ်ား ၏ မေကာင္း သည့္အႀကံအစည္မ်ား လုပ္ရပ္မ်ား မွ ကင္းေဝ ေအာင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္တြင္ ခိုလုံခိုင္းထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႐ႈိင္တြာန္ မ်ား သည္ မႏုႆလူသားမ်ား စိတ္ႏွလုံး အား အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ ဇေဝဇဝါ ထည့္သြင္းၿပီး မႏုႆ လူသားမ်ား ၏ စိတ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ား ကို ပ်က္စီးရန္ လမ္းလြဲလမ္းမွား ျဖစ္ေအာင္ျပဳၿပီး ေခ်ာက္ အတြင္း တြန္းခ် ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

          ႐ႈိင္တြာန္ ႏွင့္ ႐ႈိင္တြာန္ ဂုဏ္ရည္ ရွိသူမ်ားသိရွိပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အားခဝပ္ကိုးကြယ္သူမ်ား ၏ စိတ္မ်ား တြင္ ႐ႈိင္တြာန္နီ စိတ္ကူးမ်ား ကို ေနရာေပးရန္ အတြက္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ မ်ားမ်ား စကား ေျပာၿပီး ၊ ေရး သားၿပီး ၊ အႀကိမ္ အႀကိမ္ ၎တို႔၏ စိတ္မ်ားတြင္ မေကာင္းသည့္ အႀကံအစည္မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီး သြားၿပီး လူသား၏ အေတြးေခၚ ျဖည္းျဖည္းျခင္း၎တို႔၏ အေတြး ႏွင့္ အသိဥာဏ္အား ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။လူသားမ်ားကို သံသယ ႏွင့္ဇေဝဇဝါ ျဖစ္သည့္အထိ ေျပာရန္ ေရးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ ရမည္ ဟု ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာပါသည္။

 

          ၎တို႔သည္ အီဗလစ္ (လ.န) ၏ ဇေဝဇဝါ ထည့္ သြင္းျခင္းျဖင့္ ပထမဆုံး ပညာ သင္ၾကား ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ပညာသင္ယူဆဲ မ်ား အုပ္စုအား လမ္းလြဲ လမ္းေခ်ာ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အောကာင္းမွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ စာတ္ေပ ၊ စာတတ္ မ်ားကို လွည့္ျဖား ၿပီး အျခား သာမန္ လူမ်ားကို ပို၍ လမ္းမွား လမ္းေခ်ာ္ ေအာင္ျပဳ ႏိုင္မည္ဟု နားလည္ထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေနသည္အခ်က္မွာ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ကို လမ္းမွန္ ျပႏိုင္ရန္ ထင္ရွားသည့္ မီး႐ႈးတန္ေဆာင္ မ်ား ကို ျပဳထားျခင္း ၿပီးေနာက္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ေက်းဇူးျပဳမႈ ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား မွ ေအလ္ဟာမ္(အလႅာဟ္ဘက္မွ လႈံေဆာ္မႈ ) ျဖင့္ ရန္သူမ်ား ႐ႈိင္တြာန္နီ အႀကံအစည္မ်ား ကို သိရွိလာေစျခင္း ႏွင့္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေပၚ လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သုံးမႈတြင္ ပိုမို၍ ခိုင္မာ လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

မိုသရွာေဗဟာသ္အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားဆန္႔က်င္ သည့္တျခား ပရိယာယ္ အႀကံအစည္

 

အေစာပိုင္းတြင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ မအ္စူးမ္ (ျပစ္မဲ့) ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) ၏ တာဝန္ ဝတၱရား တစ္ခုမွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အား အက်ယ္ဖြင့္ဆို ရွင္းျပရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ မိုဟ္ကမာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား (လြယ္ကူသည့္ အာယသ္ ေတာ္မ်ား ) ႏွင့္ မိုသရွာေဗဟာသ္အာယသ္ေတာ္မ်ား (ခက္ခဲသည့္ အာယသ္ ေတာ္မ်ား) ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ အတြင္း ပိုင္း ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ပထမ ညႊန္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပညာရပ္မ်ားကို ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ အား မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ မအ္စူးမ္ (ျပစ္မဲ့) ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ပညာရပ္မ်ား ကို တတ္သိသူမ်ား မွအပ အျခား မည္သူမွ် အက်ယ္ တဝင့္ သိရွိနားလည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ၎အာယသ္ေတာ္မ်ား ၏ အက်ယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ကို အဲဟ္ေလ့ဘိုက္အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ေက်ာင္းဆင္း ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား မွ အပ အျခားသူမ်ား မျပဳႏိုင္ေခ်။

 

အေၾကာင္းမွာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ရွင္မ်ား ၏ ဘဝက်င့္စဥ္ မွ ဂ်ေဟလ္(ပညာမဲ့) အေနျဖင့္ အာလင္မ္ (ပညာရွင္) ဘက္သို႔ လွည့္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမိန္႔ေပးပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ သာသနာ ၏ ပညာရပ္မ်ား ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ယူေဆာင္လာသူ (မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ မအ္စူးမ္ (ျပစ္မဲ့) ေအမာမ္မ်ား (အ.စ)ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ေက်ာင္းဆင္းမ်ား (အိုလမာေယရွီအာ) ဘက္သို႔ လွည့္ရန္မွအပ အျခား လမ္းမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ ရွိသမွ် မႏုႆလူသားမ်ား အသိဥာဏ္ရွင္မ်ား ၏ဘဝက်င့္စဥ္ ကို လိုက္နာ ရန္သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ အသိဥာဏ္ ႏွင့္နားလည္မႈ ႏွင့္နားလည္ေအာင္ျပဳေပးမႈ ဆိုင္ရာ ယုတၱိေဗဒနိယာမအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ ဟု၍ မဆိုလိုေခ်။

 

လူသားမ်ားကို လမ္းလြဲလမ္းမွားရန္ အတြက္သာ ျပဳလုပ္သည့္သူမ်ား လည္း ရွိၾကပါ သည္။ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အၿမဲ တေစ သံသယ ျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရန္ ဖန္တီးရန္ မွ အပ အျခား အလုပ္မရွိၾကေပ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ လည္း ဤ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 

وَ هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیکَ الکِتَابَ مِنهُ آیَات مُحکَمَات هُنَّ أُمُّ الکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم زَیغ فَیَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنهُ ابْتِغَائَ الْفِتنَةِ وَ ابْتِغَائَ تَأوِیْلِهِ وَ مَا یَعلَمُ تَأوِیلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی العِلمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلّ مِن عِندِ رَبِّنَا وَ مَایَذَّکَّرُ اِلاَّ أُولُوا الأَلبَابِ[1].

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ၎(အရွင္ျမတ္)မွ အသင္ (တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ) အေပၚသို႔ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကို က်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၎က်မ္းေတာ္ျမတ္ တြင္ အခ်ဳိ႕ သည္ မိုဟ္ကန္မ္ (ခိုင္ခံ့ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္အာယသ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသည္ က်မ္းဂန္ အစစ္၊ ပင္းမ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ အာယသ္ေတာ္မ်ားသည္ မိုသရွာေဗ အာယသ္ေတာ္မ်ား (အဓိပၸာယ္ ခက္ခဲ သည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ား) ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးသား ေကာက္ေနသူမ်ားသည္ ျပႆနာ လုပ္လို႔ရရန္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ မိုသာရွာ ေဗဟာသ္ အာယသ္ ေတာ္မ်ား ေနာက္သာ လိုက္ေလသည္။ၿပီးေနာက္ မိမိစိတ္အလို သေဘာအတိုင္း အဓိပၸာယ္ကို ေကာက္ၾကယူၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ ၎ အာယသ္ ေတာ္မ်ား အဓိပၸာယ္ ဆိုလိုခ်က္ ကို ပညာ သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္တြင္ သာ ရွိပါသည္။ ထိုျပင္ ပညာကို လြမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ား ထံတြင္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေျပာၾကားသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ဤ က်မ္းေတာ္ျမတ္အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္ ၾကပါသည္။ အဓိပၸာယ္ ထင္ရွား ျပတ္သားသည္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ အဓိပၸာယ္ခက္ခဲသည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ား သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ဘက္ေတာ္မွ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အား အသိဥာဏ္ ရွိသူမ်ား မွ မမည္သူမွ် နားလည္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

          မိုဟ္ကန္မ္မာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ဆိုသည္မွာ ၎အာယသ္ေတာ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ရွင္းလင္း ျပတ္ သားသည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ေခၚ ဆိုပါသည္။ ၎အာယသ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ မ်ား သည္ သံသယ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိေခ်။ ဤအာယသ္ေတာ္မ်ားတြင္ က်မ္း ေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ၏ နိယာမမ်ား ႏွင့္ အေရးႀကီးမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤ အာယသ္ ေတာ္မ်ား ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ အာယသ္ေတာ္မ်ား မွာ မိုသာရွာေဗဟာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး မိုဟ္ကန္မ္မာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို အမွီ မျပဳဘဲ နားမလည္ ႏိုင္ေခ်။ ရွိသမွ် လူသား အားလုံး ၎ အာယသ္ေတာ္မ်ား ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ကို သိရမည္ နားလည္ရမည္ ဟုလည္းမဆိုလိုေခ်။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ဤအာယသ္ေတာ္မ်ား ကို မိုသာရွာေဗဟာသ္ (ခက္ခဲနက္နဲသည့္ အဓိပၸာယ္ မ်ားကိုေဆာင္သည့္အာယသ္ေတာ္မ်ား ) ဟုေခၚဆိုပါသည္။

 

          က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မွာ မိုဟ္ကန္မ္မာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ မိုသာရွာ ေဗဟာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ကို မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ မအ္စူးမ္ (ျပစ္မဲ့) ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) ၏ သဖ္စီးရ္ အက်ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ဘက္သို႔ မလွည့္ဘဲ လိုက္နာျခင္း ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေနျဖင့္ မိုသာရွာ ေဗဟာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ားေနာက္လိုက္သူကို စိတ္ႏွလုံးေကာက္သူမ်ား လမ္းလြဲလမ္းမွား သူမ်ား အျဖစ္ နားလည္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ မိုသာရွာ ေဗဟာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ကို မိမိတို႔၏ အေတြးအေခၚ ၊ နားလည္မႈ ႏွင့္ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမ်ား အတြက္ စံမွတ္ေက်ာက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ မိမိစိတ္အလိုအရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုရ္အာန္ အား အဓိပၸာယ္ေကာက္သူ ၊ ကုရ္အာန္ကို ေျပာင္းလိုက္သူ ႏွင့္ ျပႆနာ ကို ဖန္တီးလိုသူျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အဆို အရ မိုသာရွာ ေဗဟာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ကို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ႏွင့္ ပညာကို လြမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ား ႏွင့္ မအ္စူးမ္ (ျပစ္မဲ့) ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) မွအပ မည္သူမွ် မသိရွိေခ်။ ပညာကို လြမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားဆိုသည္မွာထိုသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ စိတ္ႏွလုံးသားႏွင့္ အလႅာဟ္၏ ေက်းကၽြန္ပီသေအာင္ျပဳရန္ကို သေဘာတူ ထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါသည္ဟု ေျပာဆို ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ မိုဟ္ကန္မ္မာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေစ မိုသာရွာ ေဗဟာသ္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေစ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ဘက္မွ ျဖစ္ပါ သည္။

 

****************************************************************

END / 251

[1]စူရာဟ္ အာေလ့ အင္န္မရာန္ ၊ အာယသ္ေတာ္အမွတ္ ၇