အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
တနင်္ဂနွေနေ့

၃ ဇွန် ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
319789

ျမန္မာရွီအာ မြတ္စလင္ စာေစာင္အသစ္ထြက္ အတြဲ (၁၂) ျမန္မာရွီအာမြတ္စလင္အမည္ျဖင့္ဇြန္လ လထုတ္ စာေစာင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၊၆ ၊၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အခမဲ့ထုတ္ ေဝ ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ အေနျဖင့္msm june 2012 အသစ္ထြက္ ျမန္မာရွီအာ မြတ္စလင္ စာေစာင္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးတင္ျပလိုက္သည္မွာ - ဤစာေစာင္ အားျမန္မာ ကေလာင္ရွင္မ်ားအုပ္စုတစ္စုမွေပါင္း၍ေရးသားၿပီး ၊ျမန္မာရွီအာမ်ားႏွင့္အခ်ဳိ႕စြႏၷီ မ်ားအၾကားအခမဲ့ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီေနပါသည္။စာေစာင္၌အစၥလာမ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ သည္က႑မ်ားကိုေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဇြန္လထုတ္စာေစာင္၌အကီဒါ၊လူမႈေရး၊ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား၊ေဆးစသည္က႑မ်ား၊ႏွင့္ ျမန္မာရွီအာမ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုထားသည္က႑တို႔ပါဝင္ေပသည္။ ဤလထုတ္ စာေစာင္ အားျဖစ္ေျမာက္ရန္ ဟိုင္ဒဲရ္မရွ္ဟဒီ ၊ႏွင့္ရွိက္ခ္ဂ်မားလ္ဟိုစိုင္း(န)ႏွင့္ျမန္မာကေလာင္ရွင္မ်ားအုပ္စု တစ္စုမွ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ပုံႏွိပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလထုတ္ စာေစာင္သည္စာမ်က္ႏွာ ၃၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ၊ အုပ္ရည္ ၅၅၀ ပုံႏွိပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားျမန္မာရွီအာမြတ္စလင္မ်ား၊သုေတသီမ်ားေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေကာင္းသည္ကား - ျမန္မာရွီအာမ်ားမွဤစာေစာင္အားႏွစ္သက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီးဇူလိုင္လအတြက္ထုတ္ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။