အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : abna
အင်္ဂါနေ့

၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
344851

အစၥလာမ္ ဆိုင္ရာ ႏိုးၾကားမႈ / မြတ္စလင္ မွန္တိုင္း ဖတ္သင့္ မွတ္သင့္ လိုက္နာ က်င့္သုံးသင့္ သည့္ မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ား

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ တြင္ အစၥလာမ္မီ လႈပ္ရွားမႈ အား ခိုင္မာ ေအာင္ျပဳရန္ အေရးႀကီး

အဟ္ေလ့ဘ္ို္က္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ တြင္ အစၥလာမ္မီ လႈပ္ရွားမႈ အား ခိုင္မာ ေအာင္ျပဳရန္ အေရးႀကီး ယေန႔ အီဂ်စ္၊တူနီးရွား၊ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွျပည္သူလူထုႀကီးအေနျဖင့္ကိုယ္ေတြ႕လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေတြ အတြက္လမ္းညႊန္႔လမ္းျပမႈ မရွိမျဖစ္ လိုတယ္။ရန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤလႈပ္ရွားမႈေတာ္ လွန္ေရး အစၥလာမ္မီ မဟုတ္ဘူးလို႔ျပဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ဒါဟာအလြန္မွားေနတယ္။(ဒီေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ) ဧသန္မုခ် အစၥလာမ္မီ ျဖစ္တယ္။ဤအေၾကာင္းကို အတိတ္က အီဂ်စ္အျပင္ယေန႔ အီဂ်စ္၏လႈပ္ရွားမႈဟာလည္း ျပသေနပါတယ္။ျပည္သူလူထု၏ေႂကြးေက်ာ္သံ မ်ား၊ ဂ်ဳိမာအ္နမာဇ္ တြင္တက္ေရာက္မႈ၊ဒါေတြဟာသက္ေသျပေနတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ ဧကန္အမွန္ အစၥလာမ္မီ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္။ရန္သူမ်ားအေနနဲ႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံနဲ႔အျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ အစၥလာမ္မီလႈပ္ရွားမႈ မခိုင္ခံ့ေအာင္ ၊အေျခမခိုင္မတည္ၿမဲ ေအာင္ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။(ဒါေၾကာင့္)မလြဲမေသြဤအစၥလာမ္မီလႈပ္ရွားမႈကိုခိုင္ခံ့ေအာင္၊တည္ၿမဲေအာင္လုပ္ ၾကရမယ္။၁၂ ၊ ၂ ၊၂၀၁၁ ကမာၻအစၥလာမ္မီ စည္းရုံးေရးညီလာခံ အခ်ိန္အခါ၌ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့ သည့္ရဟ္ဗဲရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္ လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္အလီ ခါေမနာအီ မိန္႔ခြန္းမွ