အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : iqna
တနင်္ဂနွေနေ့

၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
346268

ဘဟ္ရိန္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္ ရွီအာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ အလ္ဝဖာက ္အားၿခိမ္း ေျခာက္

ဘဟ္ရိန္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ဆႏၵျပပြဲ ကို စီစဥ္ သည့္ အျပစ္အရ ရွီအာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ အလ္ဝဖာက္ အား တရားဥပေဒအရ အေရးယူ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ၿပီး ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန အဗ္နာ ။ ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္တြင္ ဘဟ္ရိန္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ တရား မဝင္ အာေလခလီဖြာအား ဆန္က်င့္ ဆႏၵျပ မႈ အတြက္ အာေလခလီဖြာ ၏ ဆန္က်င့္ သည့္ ရွီအာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ အလ္ဝဖာက္ အား တရားဥပေဒအရ အေရးယူ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ၿပီး ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္ၿပီး ဘဟ္ရိန္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္ ရွီအာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ အလ္ဝဖာက္အားေသာၾကာေနတြင္တရားမဝင္အာေလခလီဖြာအားဆန္က်င့္ဆႏၵျပမႈအတြက္တာဝန္ခံအျဖင့္သတ္မွတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။မွတ္သားစရာ အခ်က္မွာ ေသာၾကာေန႔ တြင္ ႏိုင္ငံေရး သမား မ်ား ကို လြတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ပြဲ ႀကီးတြင္ ၆ ဦးအား ဘဟ္ရိန္း အစိုးရ မွ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ ပါသည္။