အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : abna + aqna
သောကြာနေ့

၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄

၁၉:၅၆:၀၉
637328

ကရ္ဗလာတြင္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ သား ေက်ာင္းသားမ်ား ဖက္မွ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး အတြက္ ကုရ္အာန္ခတမ္ သိမ္း

ေအမာမ္ မြန္တဇဲရ္ (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး အတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အစီအစဥ္ (သို႔) ကုရ္အာန္ခတမ္ အစီအစဥ္ အား ဒါရိုကုရ္အာန္ အာစတနာ ဟိုစိုင္း(န)နီ (အ.စ) ၏ ကူညီေဖးမမႈျဖစ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
အာစတနာ ဟိုစိုင္း(န)နီ (အ.စ) ၏ ျပန္႔ၾကားေရး ဆက္သြယ္ေရး ဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရ သည္မွာ-  ဒါရို ကုရ္အာန္ေန မရ္ကဇ္ဇီ ၏ ဥကၠ႒ ရွိက္ၡ ဟစန္ အလ္မန္ဇူရီ မွ  ဤ ေအမာမ္ မြန္တဇဲရ္ (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး အတြက္ ကုရ္အာန္ခတမ္ အစီအစဥ္ အားၿပီးခဲ့သည့္ေန႔ မွစတင္ခဲ့ေၾကာင္း ဤ အစီ အစဥ္တြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံ မွ ေက်ာင္းသားအေယာက္၄၀ ပါဝင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၎အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီးေျပာၾကားသည္မွာ- ဤ ကုရ္အာန္ခတမ္ အစီအစဥ္ ကိုက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အေလ့အထ ကို ထြင္ က်ယ္ လာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သမိုင္းေပးတာဝန္မွာ မိမိ၏ စာရိတၱမ်ားကို ကုရ္အာန္နီ စာရိတၱျဖစ္ေအာင္ႀကိဳပမ္းအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊အစၥလာမ္မီအေလ့အထ ၊အစၥလာမ္မီယဥ္ ေက်းမႈ ႏွင့္ေဝးသည့္ အေလ့အထ ၊ယဥ္ေက်းမႈ ကို ေရွာင့္က်ဥ္ ႏိုင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ရမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကုရ္အာန္ခတမ္ က်င္းပေရး အစီအစဥ္ ၏ ဥကၠ႒ ေအမာဒ္ သြာလစ္ဗ္မူစာ အေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး အတြက္ ကုရ္အာန္ခတမ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္မွာ -
ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး အတြက္ ကုရ္အာန္ခတမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ကို စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ လမ္းညြန္ ခ်က္မ်ား  ကို ဘဝ တည္ ေဆာက္ ရတြင္ လက္ေတြ႔ က်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ၊ တကၠသိုလ္ သင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင္  သင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခု အျဖစ္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မွတ္သားစရာအခ်က္မွာ - ေအမာမ္ ဇမန္း(န) (အ.ဂ်) သခင္ႀကီး အတြက္ ကုရ္အာန္ခတမ္အစီ အစဥ္အား ဒါရိုကုရ္အာန္ အာစတနာ ဟိုစိုင္း(န)နီ (အ.စ) ကရ္ဗလာတြင္ ၁၅ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေန႔စဥ္မနက္အေစာပိုင္းအခ်ိန္တိုင္း တြင္သဖ္စီး၊အူလူမ္ေမကုရ္အာန္ ၊အျခား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္မီဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားပါ ဤ ကုရ္အာန္ခတမ္အစီ အစဥ္တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။