အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
သောကြာနေ့

၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၀၈:၀၄:၃၀
1207025

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဘက္မွ

(( အူစူေလ အာကာ ေအဒ္ )) အူရ္ဒူ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ ထြက္ ရွိ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ((အူစူေလ အာကာ ေအဒ္)) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အဓိပၸာယ္ မွာ ((ယုံၾကည္မႈ အေျခခံမ်ား )) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးသားသီး ကုံး သည့္ ဆရာမွာ H.I အလီအဇ္ဂဲရ္ ကာေအမီ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ဆို သူမွာ H.I ဆရက္ဒ္ မိုဘီးန္ ဟိုင္ဒဲရ္ ရဇဝီ မွ အူရ္ဒူဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့ၿပီး အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ((အူစူေလ အာကာ ေအဒ္)) အူရ္ဒူဘာသာျပန္ စာအုပ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ မူရင္း စာအုပ္ မွာ ဖြာရစီ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသီးကုံး ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဤ ((အူစူေလ အာကာ ေအဒ္)) စာအုပ္ တြင္ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ မ်ား ၏ အကီဒါဟ္ (ယုံၾကည္မႈ ) ႏွင့္ ပတ္သည့္ သင္ခန္းစာ ေပါင္း ၄၀ ပါရွိ ပါတယ္။ စာေရးဆရာမွ ဘာသာေရး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ေခတ္ပညာ သင္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီး လုိအပ္ ခ်က္ မ်ား ကို ေရွ႕ ႈ ၿပီး ယုံၾကည္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး တင္ျပထား ပါတယ္။

အထက္ပါ စာအုပ္ အား H.I ဆရက္ဒ္ မိုဘီးန္ ဟိုင္ဒဲရ္ ရဇဝီ မွ အူရ္ဒူဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ စာမ်က္နွာ ၃၂၄ မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ေဝလာယသ္ ပုံႏွိပ္ တိုက္ မွ အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) တည္ရွိသည့္ေနရာ ျဖစ္သည့္ ဂၽြန္မ္ဟူရီ ေရ အစၥလာမ္မီ လမ္း ၊လမ္းသြယ္ ၆ ကြမ္းၿမိဳ႕ ၊ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္ မသြား လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂၅၃၂၁၃၁၀၃၀၇ သို႔ ဆက္သြယ္၍ ဝယ္ယူႏိုင္ ၿပီး အိႏိၵယတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား မွ mobile နံပါတ္ ၀၀၉၁ ၉၅၄၀၄၉၂၈၆၇ သို႔ဆက္သြယ္ ၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251