အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားမွတ်စလင်မ် များ မှ မဂျ်လစ်စေ ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မုဟော်ရမ် လ ၏ တစ်ရက်နေ့ မှ ဆယ်ရက်နေ့ အထိ မဂျ်လစ်စေ ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အား သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားမွတ်စလင်မ် များ မှ မဂျ်လစ်စေ ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး တစ်ည ၏ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၄- ဇူ ၁၁ ၂၃:၃၅