အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

« ဥာဏ်ရည်တု၏ ရှင်းလင်းချက် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏ သွန်သင်ချက်များကို ဖြန့်ကျက်ခြင်း အတွက် ၎င်း၏ စွမ်းရည်များ » ခေါင်းစဥ် ဖြင့် နိုင်ငံ တကာ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ (၂) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ ကြီးမှူး ကြိုးပမ်း မှုဖြင့် ကွမ်းမြို့ ရှိ မဂျ်မအ် ၏ စည်းဝေး ခန်းမတွင် « ဥာဏ်ရည်တု၏ ရှင်းလင်းချက် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏ သွန်သင်ချက်များကို ဖြန့်ကျက်ခြင်း အတွက် ၎င်း၏ စွမ်းရည်များ » ခေါင်းစဥ် ဖြင့် နိုင်ငံ တကာ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ ခဲ့သည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၄- ဖေ ၂၂ ၂၃:၅၆