အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ကုရ္အာန္ ကရီးမ္

အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစသည့္ ႐ႈိင္တြာန္မ်ား ၏ အေရးႀကီး လက္နက္
ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗာယဇ္ဒီ (ရ.ဟ) ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္ ၏ ဒဲရ္ အာေယေနဟ္ ေဟ နဲဟ္ဂ်ဳိ လ္ ဗလာဂါ (( သည့္ က်မ္း မွ အခန္းက႑ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ((အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစသည့္ ႐ႈိင္တြာန္မ်ား ၏ အေရးႀကီး လက္နက္)) ႏွင့္ ေနာက္ က႑ တစ္ခု ((မိုသရွာေဗဟာသ္အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားဆန္႔က်င္ သည့္တျခား ပရိယာယ္ အႀကံအစည္)) အား ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါသည့္ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။
၂၁- ဒီ ၇ ၂၃:၅၃