အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : iqna
စနေနေ့

၆ ဧပြီ ၂၀၁၃

၁၉:၃၀:၀၀
406959

နယူးကယ္ဆဲ ေဘာလုံအသင္း ဝင္ မြတ္စလင္ ေဘာလုံး သမားမ်ား အတြက္ နမာဇ္ ခါနာ တည္ေဆာက္ေပး / အဂၤလန္

အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဘာလုံး အသင္း နယူးကယ္ဆဲ ယူႏိုက္တစ္ မွ မိမိ၏ ေလ့က်င့္ ကစားကြင္းတြင္ မိမိ အသင္း၏ မြတ္စလင္ ေဘာလုံး သမား မ်ား အတြက္ နမာဇ္ ခါနာ တည္ေဆာက္ေပး ခဲ့သည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာအဂၤလန္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ (ေဒလီးမရ္) အေနအျဖင့္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကား သည့္ ေဘာလုံး အသင္း နယူးကယ္ဆဲ ယူႏိုက္တစ္ မွ မိမိ၏ ေလ့က်င့္ ကစားကြင္းတြင္ မိမိ အသင္း၏ မြတ္စလင္ ေဘာလုံး သမား မ်ား အတြက္ နမာဇ္ ခါနာ တည္ေဆာက္ေပး သည့္ သတင္း ကိုပုံႏွိပ္ ခဲ့ပါသည္။ဤ အဂၤလန္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ (ေဒလီးမရ္) အရ နယူးကယ္ဆဲ ယူႏိုက္တစ္ ေဘာ လုံး အသင္း တြင္ အဓိက ေဘာလုံးသမားေနရာ တြင္ ၈ ဦး မွာ မြတ္စလင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ေလ့က်င့္ ကစားကြင္း ရွိ မိမိတို႔ အခန္းမ်ား နမာဇ္ မ်ား ဖတ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။နယူးကယ္ဆဲ ယူႏိုက္တစ္ အင္ဂ်ာဂ်္ အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ နယူးကယ္ဆဲ ယူႏိုက္ တစ္ ေဘာလုံး အသင္း တြင္ ေဘာလုံး သမား အမ်ားစု သည္ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ သည့္ အတြက္ နမာဇ္ ခါနာတည္ေဆာက္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်င္ ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကျငာ ေျပာ ဆို ခဲ့ပါသည္။