အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ကမာၻ ရွီအာ ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား