အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
တနင်္ဂနွေနေ့

၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၀၇:၂၃
1183421

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အရ္ဗအီးန္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ၏ ပုံရိပ္ မ်ိဳးစုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အရ္ဗအီးန္ ေျခလ်င္ ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ၏ ပုံရိပ္ မ်ိဳးစုံ အားေတြ႔ျမင္ႏိုင္ ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251