အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၂၅:၀၀
1187244

သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း ကိုေရွာင္ၾကဥ္ ရန္ အတြက္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏မိန္႔မွာခ်က္

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဇ္ဗဟ္ ယဇ္ဒီ ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း ကိုေရွာင္ၾကဥ္ ရန္ အတြက္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏မိန္႔မွာခ်က္ ဆိုသည့္ က႑ ေလးကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဤသို႔ျဖစ္ အရင္က ညႊန္ျပထားသည့္ အတိုင္း မႏုႆ လူသားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္ စိတ္ကူးမ်ား ႏွင့္ စိတ္အလို ဆႏၵမ်ား ထားရွိပါ သည္။ မိမိ၏ လူသားသဘာဝ အရ လိုခ်င္ပါသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္လည္းပဲ ၎၏ စိတ္အလိုဆႏၵ ႏွင့္အျမင္အရ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ဳိ႕ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မသိစိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း မ်ား သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ နားလည္မႈ ေတြ အာနိသင္ျပလာပါသည္။ဘာျဖစ္လိုလဲ ဟုဆိုရလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ ရွိသည့္ လူသားတိုင္း အား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ သဖ္စီးရ္ ျပဳခ်ိန္ ျဖစ္ရပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ႈိင္တြာန္အေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္ တိုင္း ေခ်ာင္းေျမာင္း ေနသည္ပါသည္။ ထိုမွသာ ဘာသာေရးသမားမ်ားကို လွည့္ဖ်ား လွည့္စား ၿပီး သာသနာကို နားလည္းသူမ်ား အသြန္ျဖင့္ အုပ္စု တစ္စုအား အမွန္တရား မွ လမ္းလြဲေအာင္ ျပဳေခ်မည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ဤ မိန္႔မွာခ်က္အေပၚ အထူးဂရုျပဳ ရန္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါသည္။

          ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အေနျဖင့္ အေတြး ေကာက္ အေတြးေခ်ာ္ မွ လုံညခဳံေစရန္ ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် လမ္းလြဲလမ္းမွား မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

وَاتَّهِمُواعَلَیهِآرَائَکُم[1].

အသင္အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သဖ္စီးရ္ျပဳလုပ္လိုသည့္အခ်ိန္ မိမိ၏ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား အျမင္မ်ား ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ေရွ႕ တြင္ မွားယြင္းသည္ဟု နားလည္ရပါမည္။ ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္မ်ား၊စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား စိတ္အလို ဆႏၵမ်ားကို စြန္႔လြတ္ရပါမည္။ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ၏ စကားလုံးမ်ားတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေရွ႕တြင္ အျပစ္ရွိသူ ႏွင့္မွား သူအျဖစ္ နားလည္ဖို႔ မိန္႔ထား ပါသည္။

          တင္ျပရန္ထိုက္သည္ အခ်က္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျဖင့္ သိရွိရသည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားနားလည္ သေဘာေပါက္ မႈတြင္ အမာနသ္ (ခ) အလြဲ သုံးစားမျပဳျခင္း၊ သီလ သမာဓိက ဂရုျပဳ အသိရွိျခင္း ႏွင့္သတိ ရွိရန္ အလြန္တရာ အေရးႀကီး လိုအပ္ပါသည္။ ဤအတြကင္ေၾကာင့္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူသည္။ မိမိ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ႏွင့္ အယူအဆ အျမင္မ်ား ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မွားေန ေၾကာင္းနားလည္ဖို႔ ငါသည္ ဘာမွ မသိပါ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ထို အရာ သာလွ်င္ အမွန္တရား ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အသိစိတ္ ျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ရင္ဆိုင္ရမည္။ (ခ) အသုံးျပဳရမည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား နားလည္ရန္ႏွင့္ သဖ္စီးရ္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ .وَاسْتَغِشُّوافِیهِاَهوَائَکُمْအဓိပၸာယ္ ။ ။ မိမိ၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ရာဂမ်ား ၏ လွည့္စားခံရၿပီး မွားေနသည္ဟု နားလည္ရပါမည္။ ထိုမွသာ က်မ္းေတာ္ကုရ္အာန္ မွန္မွန္ အသုံး ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္လွ်င္ အၿမဲတေစ အမွား ႏွင့္ လမ္းလြဲ လမ္းေခ်ာ္ မႈ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ သာသနာ၏ ေဂ်ာင္ဟဲရ္ (ခ) အဓိက အေျခခံ အုတ္ျမစ္ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္တြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အမိန္႔ေတာ္ မ်ား ကိုနားခံ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။မႏုႆလူသား အတြက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔မ်ားနားခံ က်င့္သုံး သူသာ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ဥပေဒသ မ်ား ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား ၏ေရွ႕ တြင္ မိမိ၏ အထင္အျမင္ ၊ယူဆခ်က္မ်ား တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ႏွင့္ အေတြးေကာ္ အေတြးေခ်ာ္ တို႔ကို မွားေၾကာင္း နားလည္ ထားရပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ တြင္ မႏုႆလူသား၏ ဝိညာဥ္ အေပၚ လြမ္းမိုး ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္း လင္းသည္အခ်က္မွာ ဤအေျခအေနတြင္ ၎သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ဥပေဒသမ်ား ႏွင့္ အသိပညာ မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ ၎သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္တြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား နားခံမည္ျဖစ္ၿပီး အရွင္ျမတ္ အား အသက္ႏွင့္ ႏွလုံး သည္းပြတ္ျဖင့္လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ခ) အကြင္းမဲ့ လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

[1] နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း ၊ ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၁၇၅


####################################################
END / 251