အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
သောကြာနေ့

၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၂၂:၅၇
1204831

အမွန္ ႏွင့္အမွား ၏ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗာယဇ္ဒီ (ရ.ဟ) ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္ ၏ ဒဲရ္ အာေယေနဟ္ ေဟ နဲဟ္ဂ်ဳိ လ္ ဗလာဂါ )) ဆိုသည့္ က်မ္း မွ အခန္းက႑ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ (( အမွန္ ႏွင့္အမွား ၏ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ )) အား ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါသည့္ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

 အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အေရးႀကီး မႈ ၊ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုနည္းတူစြာ ၿပီးျပည့္စုံ ၿပီး ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္ သည္ဘက္သို႔ မႏုႆ လူသားအားလမ္းညႊန္ ရန္အတြက္ နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ က်မ္း ၏ မီးေမာင္းထိုးျပမႈျဖင့္ ဤ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

          ယခု ဤေမးခြန္း ထြက္လာပါသည္။ ထိုေမးခြန္းမွာ အထက္ေဖာ္ျပ ပါ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားအသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အလြန္တရာ ႀကီးမားသည့္ အေမြ ၊ စစ္က္ေလ အဲကၠ္ဗဲရ္ အား ၿမဲၿမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ ထားရန္အတြက္ လုံေလာက္ပါသနည္း ?  

          အေျဖေပးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။   အကယ္၍ ထို အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံး ကုိ ေစာင့္ထိန္း ဂရုျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္ မွန္ကန္စြာ နားလည္ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ အက်ဳိး အာနိသင္ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရန္ မျဖစ္ မေန က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ အဲဟ္ကမ္ (ခ) ပညတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ကို နားလည္ ထိုက္သည့္ အတိုင္းနားလည္ သေဘာေပါက္ ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း အား ယဥ္ေက်းမႈ အား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ လမ္းညႊန္မႈ မ်ား ႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ဘာသာေရး အစိုးရ ၏ အရိပ္အာဝါသ ေအာက္တြင္ လူထုအေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ အကာအကြယ္ ေအာက္ တြင္ လမ္းမွားလမ္းေခ်ာ္ မႈ ၊ လမ္းမွား မႈ ၏ အႏၱရာယ္မ်ား မွ လုံၿခဳံ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ၿမဲၿမံ စြာ ဆုပ္ကိုင္ ထား ျခင္းဆိုသည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အသိပညာရပ္မ်ား ကို မွန္ကန္ စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ရန္ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကို အေျချပဳ ၿပီး လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံး ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

          အထက္ပါအေျဖ တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္ခုတည္း ၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္ ကို အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိမွန္ကန္ သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥကို အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္မႈ သည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနေရာက္မွာ ျဖစ္ပါမည္။ ၎ အေျခအေနဆိုသည္မွာက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ လိုအပ္သည့္ အက်ဳိးအာနိသင္ ဘက္သို႔ အက်ယ္တဝင့္ ေလ့လာ ရန္ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေရးပါမႈ ႏွင့္ ႀကီးျမတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မ်ားကို တိုက္ခိုက္သူမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ အတြက္ ဂရုျပဳအာရုံ စိုက္ရပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား ဆန္႔က်င္သူမ်ား ၏လမ္းလြဲ လမ္းမွား အေတြးအေခၚ မ်ားကို မသိရွိဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္ဆိုင္မႈ မျပဳဘဲ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈမ်ား ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း (ခ) လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေနာက္လိုက္သူမ်ား ၏ အေတြးအေခၚ ကို လြမ္းမိုးေအာင္ျပဳရန္ င္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုး အေျခခံ ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥမွာ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ဤ အရာ သည္ မၾကာခဏ သတိမျပဳမိသည့္ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ႏွင့္ ၎၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေပၚ လိုက္နာ က်င့္သုံး ရန္ အၿမဲတေစ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ရပါမည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါ မွ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ရန္သူမ်ား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ၊ အတိုက္အခံ ျပဳသူမ်ား လ်စ္လွဴ မရႈထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားၿမဲၿမံ စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း ႏွင့္ ဤေကာင္းကင္က်က်မ္း ေတာ္ျမတ္ အား တရားသူႀကီး အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ လမ္းလြဲလမ္းမွား အေတြးအေခၚမ်ား ကိုမသိမျခင္းကို ၎ကို မရင္ဆိုင္မျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

အမွန္ ႏွင့္အမွား အား သိရွိနားလည္ ရမည့္ ေနရာတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနသလို လက္ေတြ႔ က်င့္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာတြင္လည္း အုပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာလူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ အမွန္ ကို သိရွိနားလည္ မည္ ဆိုလွ်င္ အမွား ကို လည္း နားလည္ သိရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွား သိရွိနားလည္ျခင္းသည္ လူႀကီး မင္းအား အမွန္ကို သိရွိနားလည္ ရန္ အေထာက္အကူ (ခ) အကူ အညီ ျဖစ္ေစပါ သည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈ အရ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္း အဝိုင္း တြင္ စိုးမိုးႏိုင္ရန္ သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ႏွင့္ ၎ တို႕၏ မွားယြင္း တိမ္းေခ်ာ္ေနသည့္ အေတြးေအခၚမ်ား ကို မသိရွိမနားလည္ဘဲ ၊ လူသားမ်ား ၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ မ်ားကို အားနည္းေအာင္ျပဳေနသည့္ ႐ႈိင္တြန္ (ခ) မာရ္နတ္ ၏ အႀကံ အစည္မ်ား ကို မရင္ဆိုင္မခုခံဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဦးစြာ ပထမ တင္ျပပါမည္။ ၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း ၏ အေတြး အေခၚမ်ား ကို တိမ္းေခ်ာ္ ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ ကုရ္အာန္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ၏ ပရိယာယ္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာမဲ့မ်ား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မ်ားကို တင္ျပၿပီး ရွိသမွ် မႏုႆလူသားမ်ား အားလုံး အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအိဝဳင္းရွိ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ႏွင့္ ပညာတတ္ အတန္း အစားမ်ား ကို ရန္သူမ်ား ၏ ႐ႈိင္တြာန္ဆိုင္ရာ လွည့္ကြက္ မ်ား ၊ ေကာက္က်စ္မႈမ်ား ကို သိရွိလာေစရန္ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဘာသာေရး မ်ား ကို ဆန္႔က်င္ သူမ်ား ႏွင့္ ရန္သူမ်ား ကို သိရွိ နားလည္ရန္မည္မွ် အထိ အေရးႀကီး အေရးပါ သည္ဆို လွ်င္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

وَ اعْلَمُوْا إنّکُم لَن تَعرِفُوا الرُّشدَ حَتَّی تَعرِفُوا الَّذِی تَرَکَهُ، وَ لَن تَأخُذُوا بِمِیثَاقِ الکِتَابِ حَتَّی تَعرِفُوا الَّذِی نَقَضَهُ، وَ لَن تَمَسَّکُوا بِهِ حَتَّی تَعرِفُوا الَّذِی نَبَذَهُ فَالْتَمِسُوا ذٰلِکَ مِن عِندِ اَهلِهِ فَإنّهُم عیَشُ الْعِلمِ وَ مَوتُ الجَهلِ[1].

 

အဓိပၸာယ္ ။ ။ အသင္တို႔ သိရွိၾကပါေလ။လမ္းမွန္ကို စြန္႔လြတ္လိုက္သူမ်ားကို မသိ ၊ မနားလည္ မျခင္း လမ္းမွန္ ကို သိရွိ ၊ နားလည္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေပၚ ကတည္မတည္သူမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား ကို မသိမနားလည္ မျခင္း ကတိကဝတ္တည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ သူမ်ား ကို မသိမနားလည္မျခင္း ၿမဲညမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၿပီးေနာက္မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ သဖ္စီးရ္ ႏွင့္ ပညာရပ္ မ်ား ကို အဲဟ္ေလ့ကုရ္အာန္ (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ) ထံ ဆည္းပူးရယူပါေလ။ အေၾကာင္းမွာ ဤပုဂၢိဳလ္ သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ပညာရပ္မ်ား ၏ဘဝျဖစ္ၿပီး ဂ်ဲဟ္(ခ) ပညာမဲ့မႈ ၏ေသျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

          အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ဤ ပြင့္လင္း ထင္ရွား သည့္ မိန္႔ဆိုခ်က္ သည္ ရန္သူကို သိေစရန္ ႏွင့္လမ္းမွားလမ္းေခ်ာ္ေစသည့္ အေတြးအေခၚ မ်ား ကို သိေစရန္ အတြက္ အေရးႀကီး လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ျဖင့္ သိရွိရသည္မွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အိုလမာ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ပညာရပ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ သာသနာျပဳသူမ်ား ၏ တာဝန္ ဝတၱရား သည္လည္း ႏွစ္ဆ ျဖစ္သြားေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ လမ္းလြဲ လမ္းေခ်ာ္ ေစသည့္ အေတြးေအခၚမ်ား ႏွင့္ ဘာသာမဲ့မ်ား၏ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ တင္ျပ ခ်က္မ်ား ကို လူသားမ်ား ၏ အေတြးေအခၚ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ လူရြယ္ခ်က္မ်ား၏ အေတြး အေခၚမ်ား ႏွင့္ ေဝးေအာင္ ထားရပါမည္။ ထိုအေတြးေအခၚမ်ား သည္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား အရ လုံေလာက္သည့္ ပညာအဆင့္အထိ မေရာက္ရွိေသးေပ။ သဗ္လီးဂ္ (ခ) သာသနာျပဳျခင္း ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာဘာသာေရး လြမ္းမိုး ေစမည့္ အေျခခံ အလုပ္မ်ား မွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခ်က္မပါဘဲ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ အေရးသည့္ ရလာဒ္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

          ဤအခ်က္အတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္အား အပိုင္း သုံးပိုင္ ခြဲၿပီး ရွင္းျပပါမည္။ ၁။ ဆန္႔က်င္ သူမ်ား သံသယမ်ား ၂။ဆန္႔က်င္သူမ်ား အႀကံအစည္ မ်ား ၃။ ဤသံသယမ်ားကို တင္ျပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

 

          သို႔ေသာ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ အႀကီးမားတကာ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေနအ္မသ္ (ခ) ေကာင္းခ်ီး ျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္မွ မိမိ ၏ ေက်းကၽြန္မ်ား ကို ခ်ီးျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ ႐ႈိင္တြာန္ မ်ား ၏ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ ႐ႈိင္တြာန္ အရည္အေသြး ရွိသူ လူသားမ်ား ၏ သဲဟ္ရီးဖ္ (ခ) လိုတိုးပိုေလ်ာ့ လုပ္မႈ မွ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မည့္ တာဝန္ ကို ယူထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥသည္ဤေနရာတြင္ အဆုံး မသတ္ေသးပါ။ ဟဇရသ္ အာဒံ(အ.စ) သားသမီးမ်ား ကို ရန္ျပဳရန္ က်ိန္ဆိုထားသည့္ ရန္သူ ႐ႈိင္တြာန္သည္လည္းပဲ ေခတ္ကာလတိုင္းတြင္ လူသားမ်ား အေပၚ လြမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ သည့္ အေျခအေန မ်ား ၊ လူသားမ်ား ၏ နာမ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ား ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ား အရ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္း အဝိုင္း ၏ အဆင့္အတန္း အရ လူသားမ်ား၏ ဦးေႏွာကို တြင္ အာန္သင္ ျဖစ္ေစသည့္ စြမ္း အား သတၱိ ရွိေပသည္။ လူသားမ်ား အား စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ကို ရရွိရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ႏွလုံးသား မ်ား သံသယကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုမွသာ ၎တို႕မွတဆင့္ ရွိသမွ် လူသား အားလုံးအား မိမိ ၏ ေနာက္သို႔ လိုက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ သာသနာ မွ လြဲေခ်ာ္ သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္ မႏုႆ လူသားမ်ား ၏လြတ္ေျမာက္မႈ ၊ လမ္းညႊန္ လမ္းျပမႈ ႏွင့္ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္ မႈအတြက္ အႀကီးမားတကာ အႀကီးမားဆုံး အမွီသဟဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ႐ႈိင္တြာန္ လိုအင္ဆႏၵ အျပည့္ အဝ မွာ လူသားမ်ားကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ သာသနာ ႏွင့္ ကြဲေအာင္ ေဝးေအာင္လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဤလမ္းေၾကာင္းတြင္ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ အလုပ္တစ္ခု မွ လူသားမ်ား ကို လွည့္ျဖားျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔ အတြင္း သံသယ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ သာသနာႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒိြဟ ၊သံသယ ျဖစ္ေပၚ ေအာင္ ဖန္တီးၿပီး လူသားမ်ား ၏ အီမာန္ (ခ) သက္ဝင္ယုံၾကည္ မႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား တြင္ အယိုအေပါက္ (ခ) အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

          ႐ႈိင္တြာန္ႏွင့္ ႈိင္တြာန္ အရည္အေသြး ရွိသူမ်ား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ဆန္႔က်င္သည္ လႈပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ က်ေရာက္ခ်ိန္ ကေနစတင္ပါသည္။ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အာယသ္ ေတာ္မ်ား နားေထာင္ရာတြင္ အတား အဆီး ျဖစ္ရန္ နားတြင္ ဝါဂြမ္းထည့္ ထားရန္ တိုက္တြန္း ခ်က္ ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲျခင္း ႏွင့္ အသေရဖ်က္ျခင္း တို႔ျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔လည္းပဲ ပုံစံ တစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ဳိး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ လုပ္ေနၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား တိုက္ခိုက္ ဆန္႔က်င္ သည္ နည္းလမ္း ၏ အေသးစိတ္တင္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ လိုက္ပါမည္။ ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈ ရွည္လ်ားမည္ကို စိုးရိမ္ သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း အၾကား ဘာသာေရးသမားမ်ား ၊ လူသားမ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ကို အားေပ်ာ့ အားေလ်ာ့ ေအာင္ျပဳေနၾကပါသည္။ က်ေနာ္အေနျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား ႏွင့္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ၏ ဦေႏွာက္အား ႐ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ၏ အႀကံ ဆိုးမ်ား ကို သိရွိေအာင္ (အစၥလာမ့္) ရန္သူမ်ား ၏ (အစၥလာမ့္) ယဥ္ေက်းမႈ အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ ရန္မီးေမာင္း ထိုးျပဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

 

          အေၾကာင္းမွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ႐ႈိင္တြာန္ မ်ား (ခ) မာရ္နတ္မ်ား မွ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား ပ်က္သုဥ္း ေအာင္ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ သြား ၾကပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူသားမ်ား အား ဤ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မသိေအာင္ စီစဥ္ ၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

 

          က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာ ဆန္႔က်င္သူမ်ား အေနျဖင့္ ရာစု ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ထံ မွ မည္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မထားသင့္ ေၾကာင္း မဲဆြယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္သည့္ က်မ္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အတြင္း ပိုင္းအႏွစ္သာရ ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အျပင္ပိုင္း အား ကိုးကား၍ အေထာက္အထားျပဳ၍ မရေခ်။

 

          ၎တို႔ ထည့္ေပး လိုက္သည့္ ဤ အေတြးအေခၚ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အားနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ စြမ္း အား မရွိၾကေတာ့ေခ်။ ၎တို႔သည္ လူထုအား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား အသုံးျပဳရန္ အက်ဳိးအျမတ္ ယူရန္ အား မျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ရလာဒ္ မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မြတ္စလင္မ်ား ၏ ဘဝ မွ ထုတ္ပစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

          ဤအေတာ္အတြင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏အျပင္းပိုင္း အား အရို အေသေပး ေလးစား ျခင္း၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ေသလာဝသ္ ျပဳျခင္း၊ ၎အား နမ္း႐ႈံ႕ ျခင္း ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ျမင့္ျမတ္ ႀကီးက်ယ္သည္ဟု နားလည္ ျခင္းတို႕သည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကား တြင္ အေလ့အထ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန ္၏ ရန္သူမ်ား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (ခ) ပစ္မွတ္မွာ လူသားမ်ား အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ အေၾကာင္း အရာ ကို မသိ ေအာင္ျပရန္ႏွင့္ ဤ ေကာင္းကင္ က် က်မ္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ မလိုက္နာရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

          ယေန႔ ပြင့္လင္းျမင္သာ သည္ဟု ညာသံေပးေနသည့္ သူမ်ားသည္ အစၥလာမ္ ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား အသိပညာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စား မႈ သိပ္မရွိၾကေခ်။ ရာစုႏွစ္မ်ား စြာ ကပင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျခားဘာသာျခား မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူရင္းကို ပ်က္ထား ျပင္ထားသည္ စာအုပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလမ္းလြဲ တကာအလြဲ ဆုံး ႐ႈိင္တြာန္နီ သံသယမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား ကို အေတြးအေခၚ အသစ္ဟု နာမည္ ေပး၍ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား တြင္ တင္ျပၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ပညာလိုလား ေတာင္းတေနသူမ်ား ထိုနည္းတူ ပညာ ဆည္းပူးေနသူသည့္ လူတန္းစားမ်ား ကို ကိုယ္ဘက္ပါလာရန္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး မိမိတို႔၏ အထင္အျမင္ႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ယုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ မ႑ိဳင္မ်ား အားေပ်ာ့ အားနည္းေအာင္ ျပဳေနပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ ေနသည္အခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ပညာသင္ေနသည့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ား ႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးရွိသူမ်ား သြန္သင္ပဲ့ပင္ျခင္း ခံထားရသူမ်ား ၎တို႔၏ အေျခအျမစ္ မရွိသည့္ မေသခ်ာမေရရာသည့္ အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ယုတၱိ ေဗဒ ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား၏ ပ်က္ျပယ္မႈကို သိရွိေနသည့္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 

          မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး သမားမ်ားသြန္သင္ဆုံးမမႈကို ရရွိထားသူမ်ား ၏ ယုံၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယုတၱိ ေဗဒ ကို အေျခခံ ထားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ မအ္စူးမ္ (ျပစ္မဲ့) ေအမာမ္မ်ား (အ.စ) ၏ ပညာရပ္မ်ား မွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပညာရပ္မ်ား ၏ အရင္းအျမစ္ မွာ ဝဟီေယေအလာဟီ ျဖစ္ပါ သည္။

         

ၿပီးေနာက္ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သည္ ေတြးေခၚ မႈ ႏွင့္ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ တြင္ လြဲမွား လြဲေခ်ာ္ ေနသည့္ အေတြဒအေခၚမ်ား အယူအဆမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ရသည့္အခါတိုင္း ပထမမွာဆုံး ဘာသာေရးပညာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သူမ်ား ႏွင့္အိုလမာ ထံ တင္ျပၿပီး မွန္ကန္ သည့္ ယုတၱိ ေဗဒ က်သည့္ အေျဖ ကို ရယူၾကပါသည္။

 

 

****************************************************************

END / 251

 

 

[1]နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၁၄၇