အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : MSM
တနင်္ဂနွေနေ့

၂၄ ဇွန် ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
324585

အိႏိၵႏိုင္ငံ သား ရွီအာ ပညာရွင္မ်ာ း ကို ဂုဏ္ယူပါတယ္

အိႏိၵႏိုင္ငံ သား ရွီအာ ပညာရွင္မ်ာ း ကို ဂုဏ္ယူပါတယ္ ယေန႔ အစၥလာမ္၊အစၥလာမ္၊ရွီအာ၊ရီွအာဟု မိမိတို႔ကို မိမိေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေလ့လာသုံးသတ္္မည္ဆိုလွ်င္ ၊အစၥလာမ္၏ သြန္သင္ဆုံးမခ်က္ျဖင့္ လုံးဝ ေျပာင္ဆန္႔က်င္ေန ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ယေန႔ အစၥလာမ္၊အစၥလာမ္၊ရွီအာ၊ရီွအာဟု မိမိတို႔ကို မိမိေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားကို အထူးသျဖင့္  ေလ့လာသုံးသတ္္မည္ဆိုလွ်င္ ၊အစၥလာမ္၏ သြန္သင္ဆုံးမခ်က္ျဖင့္ လုံးဝ ေျပာင္ဆန္႔က်င္ေန ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ အေၾကာင္းသည္ကားအစၥလာမ္ဘာသာသည္ လူမ်ဳိးစြဲ၊စကားစြဲ ၊ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားမႈ၊ တရားမမွ်တမႈ ကို လုံးဝဆန္႔က်င္ေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ တယူသန္ၿပီး၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္၊ အိႏိၵယဘာသာစကားတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ၊အူရ္သူမတတ္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အူရ္သူမတတ္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူတစ္စုမွ ပညာရွင္ဟု မသတ္မွတ္ ျခင္း ၊ အထင္ေသးျခင္းခံရ၍ျဖစ္ေစ၊အိႏိၵယႏိုင္ငံအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမိ်ဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစမုန္းတီးၿပီး၊ အိႏိၵယ က ႏြား ကိုးကြယ္တဲ့ကုလား ေတြပါ၊အလကားပါ၊ အစၥလာမ္ အိႏိၵယကလာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ရွီအာကို ပ်က္စီးတာ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ ကုလားေတြေၾကာင့္ပါ၊ဒို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာနယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၊ကၽြန္ဘဝကေနလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ကုလားေတြရဲ့ကၽြန္ဘဝ ကေနမလြတ္ေျမာက္ေသးဘူး၊ဒါေၾကာင့္ေနာင္ဟာဆိုလည္းကုလားလို၊ ဝါစ္ဆိုလည္းကုလားလို၊စသည္ျဖင့္ သမုတ္ၾကေလသည္။ အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ေနရာထိုင္း ေကာင္းသည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိ သလိုမေကာင္းသူမ်ား လည္းရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ မကြယ္မဝွက္တန္ အမွန္တရားကိုေရးရမည့္ဆိုလွ်င္ အိႏိၵႏိုင္ငံ ရွိ ရွီအာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ရွီအာ မ်ားအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီးႀကိဳးစားေနေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး၌္ ေအးၿငိမ္းစြာ ၊လြတ္လပ္စြာ   ကိုးကြယ္ခြင့္ေပးထား သည္ၾကား မွ အဟ္ေလစြႏၷတ္ အမည္ခံ တယူသန္ စလာဖီ(ခ) ဝဟာဘီမ်ား၏ေဟာၾကား မႈျဖင့္၎ ၊စာေပျဖင့္တမ်ိဳး ၊အင္တာနက္ျဖင့္တဖုံ၊ဝက္ပေလာက္ျဖင့္တနည္း ရွီအာမ်ားကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေနရာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမိ်ဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစမုန္းတီးၿပီး၊ အိႏိၵယကႏြားကိုးကြယ္တဲ့ကုလားေတြပါ၊အလကားပါ၊အစၥလာမ္အိႏိၵယကလာတာ မဟုတ္ပါဘူး၊အစၥလာမ္ႏွင့္ရွီအာကိုပ်က္စီးတာအိႏိၵယႏွင့္ပါကစၥတန္ကုလားေတြေၾကာင့္ပါ ဒို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာနယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီအဂၤလိပ္လက္ေအာက္၊ကၽြန္ဘဝကေနလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကုလားေတြရဲ့ကၽြန္ဘဝကေနမလြတ္ေျမာက္ေသးဘူး၊ဒါေၾကာင့္ေနာင္ဟာဆိုလည္း ကုလားလို၊ဝါစ္ဆိုလည္းကုလားလို၊စသည္ျဖင့္ ေလႀကီးမိုးႀကီးေနသူမ်ားသည္၊ ရွီအာဘာသာအားခုခံကာကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ဆို ေပ်ာက္ေန၊ကြယ္ေန၊မသိျခင္းေယာင္ေဆာင္ ေနတာ၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပတာမ်ားလြန္ေရာ … ဤေနရာ၌ အေတြ႔ အႀကဳံအရေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အူရ္သူ ဘာသာရပ္ ကို သင္ၾကားတတ္ ေျမာက္ထားဖို႕ ဝါဂ်စ္ဗ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ တတ္ကၽြမ္းထားလွ်င္ မိမိ အတြက္ေရာ ၊ သာသနာ႔တြက္ပါ အက်ဳိး အရမ္း ရွိေပသည္။ ေရွာင့္ရန္ေဆာင္ရန္စကားကို ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ စကားကို ေကာင္းေကာင္းမတတ္၍ အူရ္သူဘာသာရပ္ (ကုလားစကား) ကို တယူ မသန္သင့္ သလို၊ အူရ္သူ စကားကို ေကာင္းေကာင္းမတတ္၍၊ ျမန္မာ ဘာသာရပ္ကို တယူ မသန္သင့္ ေခ်။ အလယ္အလတ္ လမ္းကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာစကားႏွင့္ အူရ္သူဘာသာရပ္ ၂ မ်ဳိး စလုးံ ကို တတ္ကၽြမ္းလွ်င္ ((ေနႏွင့္ျမ ေရႊႏွင့္လ))