အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

၂၇ ဇွန် ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
325375

ရွိက္ခ္အလီစလ္မန္၊ဘဟ္ရိန္းရွီအာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

ရွိက္ခ္အလီစလ္မန္၊မိမိႏိုင္ငံသား၊ဘဟ္ရိန္းရွီအာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ (ဂ်မီယက္သ္ေသဝါဖါက္ခ္မင္လ္လီ- အစၥလာမ္မီေယ)ဥကၠ႒ရွိက္ခ္အလီစလ္မန္ မိမိႏိုင္ငံသားဘဟ္ရိန္းရွီအာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ဤေတြ႔ဆုံမႈတြင္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ ၊ေဆာ္ဒီကၽြန္အာေလခလီဖြာကိုေတာ္လွန္ေနသူရွိက္ခ္အလီစလ္မန္ဖက္ အားေပးကူညီေၾကာင္း ဘဟ္ရိန္းရွီအာမ်ားမွထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။