အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : abna
အင်္ဂါနေ့

၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
344757

အစၥလာမ္ ဆိုင္ရာ ႏိုးၾကားမႈ / မြတ္စလင္ မွန္တိုင္း ဖတ္သင့္ မွတ္သင့္ လိုက္နာ က်င့္သုံးသင့္ သည့္ မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ား

လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ ရုပ္ဝတၱဳ ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ၏ ေလးလံသည့္ အထုတ္အပိုး

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။ ယေန႔ ဤ ရုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ၏ ေလးလံသည့္

အထုတ္အပိုး ေအာက္တြင္ ေလာကႀကီးသည္ ပိျပားလ်က္ရွိေနတယ္္။လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။ယေန႔အသင္တို႔အေနျဖင့္အစၥလာမ္မီႏိုး ၾကားမႈျဖစ္ေပၚေနသည့္အစၥလာမ္မီအခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားအားသာဓကအားျဖင့္အီဂ်စ္၊တူနီရွား၊တို႔တြင္႐ႈ႕စားႏိုင္ ဤအစၥလာမ္မီႏိုးၾကားမႈသည္လူအခြင့္အေရးအားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနရာမွ ခံႏိုင္ေရးစြမ္းရည္မရွိေတာ့သည္အ တြက္ေၾကာင့္ျပသေနသည့္ထင္းရွားသည္နမူနာတစ္ခုပင္တည္း။႐ႈိင္တြာန္လကၡဏာရွိသူမ်ားလူထုအားမင္းလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္အခ်ိန္႐ႈိင္တြာန္လကၡဏာရွိတဲ့ဂ်င္နတ္မ်ားထက္ပင္ပုိိၿပီးအႏၱရာယ္ႀကီးလာ ေလျဖစ္မယ္။ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳသူမ်ားသည္လူထု၏လူမႈေရးဆိုင္ရာဘဝတည္ေဆာက္မႈ ၊လူထု၏ အထူးသီးသန္႔ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ ၊ လူထု၏ စီးပြားေရး ၊ လူထု၏ အေတြးအျမင္တို႔ တြင္ဝင္ေရာက္စြပ္ဖက္ၿပီး ၎တို႔ကို လမ္းလြဲလမ္းမွားသို႔ပို႔ေဆာင္ေနၾကတယ္။ဘဝကိုအေမွာင္ထဲမွာခ်ထားၾကတယ္။ဤမေကာင္းသည္                ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အေျခအေနႏွင့္မိုက္ေမွာင္၊လမ္းမွားမႈဟာလူဘဘာဝအတြက္မသင့္ေတာ္ မေလွ်ာက္ပတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး လူသား၏သဘာဝတရား ဟာ  ႏိုးၾကားလာေတာ့တာဘဲ။ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ ႐ႈ႕စားေနရတဲ့ ႏိုးၾကားမႈ(ေတာ္လွန္ေရး)ဟာဒါေတြဘဲ ျဖစ္တယ္။ရုပ္ဝတၱဳဆိုင္ရာခြန္းအားအေပၚအားကိုးၿပီးရပ္ တည္ေနတဲ့ အေနာက္တိုင္းေလာ ကမွာလည္းအၾကပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မြစ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ္ကိုမိတ္ဆက္တင္ျပႏိုင္မည္၊မိမိတို႔၏အက်င့္စာရိတၱမ်ားကို အစၥလာမ္ဒႆနႏွင့္အညီလက္ေတြ႔ေနျပႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္တေလာကလုံးတညီတညြတ္တည္းအစၥလာမ္ဖက္သုိ႕    စိတ္ပါဝင္ စားလာၿပီး၊ယိုင္လာမည္ဆိုသည္အခ်က္ကိုမလြဲမေသြေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။                                                        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားနည္းမႈ၊အားေပ်ာ့မႈ၊ဟာကြက္ရွိေနတယ္။ (ဤအတြက္ေၾကာင့္တေလာကလုံးအစၥလာမ္ဖက္သို႔ မယိုင္လာေသးဘူး။)ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာပထမဆုံးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ဖက္မွဦးတည္   ေျပာဆိုခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္၊မိမိကိုယ့္ကိုေကာင္းေအာင္      မလြဲ မ ေသြ ႀကိဳးစားရမယ္။

၁၂ ၊ ၂ ၊၂၀၁၁ အီးဒ္ေဒမီးလာဒ္ေဒ နဘီ (ဆြ)အခ်ိန္အခါ၌ အီရန္ႏီုင္ငံ၏ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့သည့္ရဟ္ဗဲရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္ လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္အလီ ခါေမနာအီ မိန္႔ခြန္းမွ