အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : iqna
သောကြာနေ့

၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃

၂၀:၃၀:၀၀
391377

ကြတ္စ္ ၿမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ ဝင္မ်ား၏ ကဗရ္ ေတာ္မ်ား အား မရို မေသျပဳမႈ

အစြန္းေရာက္ ရဟူဒီ (ဂ်ဴး)လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ကြတ္စ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ( မာမန္လႅာဟ္ ) အမည္ရွိ အစၥလာမ္ သာသနာ ဝင္မ်ား၏ ကဗရ္ စတန္ အား တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကၿပီး ကဗရ္ေတာ္မ်ား အေပၚတြင္ အစၥလာမ္ႏွင့္မြတ္စလင္တို႔အား ေစာ္ကားပုတ္ ခတ္ သည့္ စာတန္းမ်ား ေရးသားၿပီး လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္အား လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ အစြန္းေရာက္ ရဟူဒီ (ဂ်ဴး)လူမ်ဳိး မ်ားအေနျဖင့္ ကြတ္စ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ( မာမန္လႅာဟ္ ) အမည္ရွိ အစၥလာမ္သာသနာ ဝင္မ်ား၏ ကဗရ္ စတန္ အား တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကၿပီး ကဗရ္ေတာ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အေပၚတြင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) အားေစာ္ကားသည့္ စာတန္းမ်ား မြတ္စလင္မ်ား ကို ဆန္က်င့္ၿပီး လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ဆိုင္ရာ စာတန္းမ်ားကိုေရးသားၿပီး လူမဆန္ သည့္ လုပ္ရပ္အား လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။အလ္အက္ဆြာ သာသနာပိုင္ ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ မွ ဤကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အျပင္းအထန္ေဝဖန္ ႐ႈံ႕ခ်ၿပီး အစၥေရး အစိုးရ ကို ဤလူမဆန္ သည့္ လုပ္ရပ္၏တာဝန္ခံ ၊ တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။အလ္အက္ဆြာ သာသနာပိုင္ ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ရဟူဒီ (ဂ်ဴး)လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ကြတ္စ္ ၿမိဳ႕ရွိ ( မာမန္လႅာဟ္ ) အမည္ရွိ အစၥလာမ္ သာသနာ ဝင္မ်ား၏ ကဗရ္ စတန္ အားအဆက္ မျဖတ္ ေစာ္ကား မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမိမိတို႔ အဖြဲ႔ အစည္း အေနျဖင့္ ရွိ ( မာမန္လႅာဟ္ ) အမည္ရွိ အစၥလာမ္ သာသနာ ဝင္မ်ား၏ ကဗရ္ စတန္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ရွိ အျခားခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္တို႔ ၏ အထိတ္ အျမတ္ ထားသည့္ အေဆာက္အဦး မ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။